Vårt erbjudande

Defensify är ett heltäckande cybersäkerhetsföretag som hjälper dig och din verksamhet att få ordning på säkerheten, allt ifrån organisation till teknik.

Vi utvecklar kontinuerligt våra tjänster och erbjudanden för att kunna vara den specialist som vi vill stå för.

Hur bygger man säker arkitektur? Hur klarar man av framtida krav och lagar? Vi har lång erfarenhet av att hjälpa kunder med denna typ av utmaning. Vi hjälper er hela vägen till en hållbar lösning.

Behöver du hjälp att utveckla och designa nya system eller underhålla gamla?

Vi har de resurserna som ni behöver för att skapa och genomföra era idéer och projekt. Våra resurser kan hantera allt från design, kodgranskning till ren utveckling.

Det är bättre att veta än att gissa. När det gäller informationssäkerhet är detta extra viktigt eftersom läckt information aldrig kan göras ogjord.
Våra specialister hjälper er att få den kontroll och kunskap ni behöver.

I kritisk infrastruktur(OT) ställs andra och högre krav än normalt på att produkter och tjänster lever upp till gällande standarder, regler och lagkrav.

Vi har specialister med lång erfarenhet för att säkra upp kritisk infrastruktur. Vi hjälper er med  rådgivning,  färdiga totallösningar och stegvisa insatser för att lösa era problem. Enligt den prioritet din verksamhet kräver.

Identitet och åtkomsthantering är en av det viktigaste komponenterna i en modern säkerhetsarkitektur. Våra experter kan hjälpa dig med allt från färdiga lösningar till utvärdering av befintligt system. Vi ger dig ett kvitto på att din lösning är framtidssäkrad.

Vet du vem du gör affärer med? Vill du förebygga en dålig rekrytering?Har problem med otillåten andrahandsuthyrning?

Defensify har både specialister som kan hjälpa er men även system som analyserar kontinuerligt.Det är bevisat att den mänskliga faktorn ligger bakom flertalet av de incidenter som uppdagas.

Vill ni göra en företagsbesiktning eller due diligence och undrar vem du gör affärer med? Vill ni förebygga brott och tråkigheter i din organisation?

Låt våra experter hjälpa dig analysera och lösa dina problem.

Lever er organisation upp till gällande informationssäkerhetspolicy? Har ni koll på alla nya lagar och regler NIS, GDPR och nya säkerhetskyddslagen?

Våra experter kan hjälpa dig med nulägesanalyser samt att implementera önskat läge. Framförallt att omsätta ledningens intentioner omsatt i praktiken.

Vill ni skapa en organisation som är motståndskraftig mot dagens hot och brottslighet?

Låt våra experter dela med sig av sina erfarenheter och kunskap.
Vi anordnar både utbildningar och workshops anpassade till din verksamhet.

Gå till toppen