Alla samtal till 1177 låg oskyddade på internet.

Hur är det egentligen med skyddet av den personliga integriteten inom sjukvården? Alla inspelade samtal till 1177 Vårdguiden har varit möjliga att avlyssna för vem som helst via internet. Sådant borde inte kunna ske och hade inte heller kunnat ske om man gjort en grundlig säkerhetsgenomgång av sin lösning och arkitektur. Kanske borde de även […]

Rulla till toppen