Bristande cybersäkerhet hotar kritisk infrastruktur

I Tyskland har man börjat vakna och insett att ett uppkopplat samhälle också gör samhället sårbart för bristande cybersäkerhet. Tyska underrättelsetjänsten BSI bekräftar nu en stor ökning av olika incidenter på Tysk infrastruktur. Detta bekräftar även våra egna experters bild av det rådande läget inom kritisk infrastruktur i Sverige.

Rulla till toppen