Norsk Hydro utsatt för utpressningsattack

Ännu en cyberattack har drabbat ett stort företag. Denna gång är det Aluminiumtillverkaren Norsk Hydro som utsatts för en, vad det ser ut som, riktad attack där man blir utpressad på pengar. Attacken har enligt vad som framkommit bla krypterat informationen på en mängd vitala datorer och system i primärt Norge. Flera av företagets anläggningar […]

Bristande cybersäkerhet hotar kritisk infrastruktur

I Tyskland har man börjat vakna och insett att ett uppkopplat samhälle också gör samhället sårbart för bristande cybersäkerhet. Tyska underrättelsetjänsten BSI bekräftar nu en stor ökning av olika incidenter på Tysk infrastruktur. Detta bekräftar även våra egna experters bild av det rådande läget inom kritisk infrastruktur i Sverige.

Alla samtal till 1177 låg oskyddade på internet.

Hur är det egentligen med skyddet av den personliga integriteten inom sjukvården? Alla inspelade samtal till 1177 Vårdguiden har varit möjliga att avlyssna för vem som helst via internet. Sådant borde inte kunna ske och hade inte heller kunnat ske om man gjort en grundlig säkerhetsgenomgång av sin lösning och arkitektur. Kanske borde de även […]

Fick säkerhetsklassad tjänst utan giltigt arbetstillstånd.

SVT skriver att kriminalvården anställde en person utan giltigt arbetstillstånd. Tyvärr sker den här typen av allvarliga missar vid anställning oftare än man kan tro. Många arbetsgivare vet egentligen väldigt lite om den person man anställer på ibland mycket kritiska positioner för sin egen organisation. Med en väl genomförd bakgrundskontroll redan innan anställning och regelbunden […]

Rulla till toppen