The new logo at Hydro's head office Vækerø, Oslo. September 2018. Photo: Hydro/Anders Vindegg

Norsk Hydro utsatt för utpressningsattack

Ännu en cyberattack har drabbat ett stort företag.
Denna gång är det Aluminiumtillverkaren Norsk Hydro som utsatts för en, vad det ser ut som, riktad attack där man blir utpressad på pengar. Attacken har enligt vad som framkommit bla krypterat informationen på en mängd vitala datorer och system i primärt Norge. Flera av företagets anläggningar har tvingats köra i manuellt läge helt bortkopplade från nät och andra företagsgemensamma stödsystem.

De flesta är nog ense om att detta är den nya vardagen och något som drabbar ”alla” och inte bara ”andra”. De flesta attacker går dessutom ofta obemärkt förbi utan större uppmärksamhet i media mm. De attacker man hör om är därför oftast bara toppen av ett mycket stort isberg.

Det är vid sådana här tillfällen man ser vem som gjort sin hemläxa med en genomgripande cybersäkerhetsanalys samt väl implementerade skydd samt inövad plan för drift och kommunikation för nödfall som dessa.

Rulla till toppen