Fick säkerhetsklassad tjänst utan giltigt arbetstillstånd.

SVT skriver att kriminalvården anställde en person utan giltigt arbetstillstånd. Tyvärr sker den här typen av allvarliga missar vid anställning oftare än man kan tro. Många arbetsgivare vet egentligen väldigt lite om den person man anställer på ibland mycket kritiska positioner för sin egen organisation. Med en väl genomförd bakgrundskontroll redan innan anställning och regelbunden uppföljning därefter kan den här typen av fel och potentiella risker undvikas redan innan de uppstått.

Rulla till toppen