Alla samtal till 1177 låg oskyddade på internet.

Hur är det egentligen med skyddet av den personliga integriteten inom sjukvården?

Alla inspelade samtal till 1177 Vårdguiden har varit möjliga att avlyssna för vem som helst via internet. Sådant borde inte kunna ske och hade inte heller kunnat ske om man gjort en grundlig säkerhetsgenomgång av sin lösning och arkitektur. Kanske borde de även valt att placera denna typ av känsliga samtalsloggar bakom högassuransteknik och produkter såsom data dioder och dataslussar. Rätt använda hade denna typ av teknik garanterat förhindrat ett dyrt misstag som detta.

Rulla till toppen